izplešanās skrūves

  • Wedge Anchors

    Ķīļveida enkuri

    Ķīļveida enkurs ir mehāniska tipa izplešanās enkurs, kas sastāv no četrām daļām: vītņota enkura korpuss, izplešanās skava, uzgrieznis un paplāksne. Šie enkuri nodrošina visaugstākās un konsekventākās noturības vērtības no jebkura mehāniskā tipa izplešanās enkura
  • Drop-In Anchors

    Iebraucamie enkuri

    Iebūvējamie enkuri ir sieviešu betona enkuri, kas paredzēti nostiprināšanai betonā, tos bieži izmanto virs galvas, jo enkura iekšējais aizbāznis izplešas četros virzienos, lai enkuru stingri noturētu urbuma iekšpusē pirms vītņota stieņa vai skrūves ievietošanas. Tas sastāv no divām daļām: paplašinātāja kontaktdakšas un enkura korpusa.